A Room with a View | Novellist.nl | NL boekbeschrijvingen (2024)

Home » Boekbeschrijvingen » comedy-of-manners » A Room with a View

Niveau: C 4e
Genre: comedy-of-manners
Thema: love

Getagd op:

Italië (Florence), klassenverschillen, liefde, toerisme

Verkrijgbaar bij bol.com
var bol_sitebar_v2={"id":"bol_1695056819411", "baseUrl":"partner.bol.com","productId":"39429604","familyId":"39429604","siteId":"30874","target":true,"rating":true,"price":true,"deliveryDescription":true,"button":true,"linkName":"Room%20With%20A%20View%2C%20E%20M%20Forster","linkSubId":""};

Het begin!

‘The Signora had no business to do it,’ said Miss Bartlett, ‘no business at all. She promised us south rooms with a view close together, instead of which here are north rooms, looking into a courtyard, and a long way apart. Oh, Lucy!’
‘And a co*ckney, besides!’ said Lucy, who had been further saddened by the Signora’s unexpected accent. ‘It might be London.’ She looked at the two rows of English people who were sitting at the table; at the row of white bottles of water and red bottles of wine that ran between the English people; at the portraits of the late Queen and the late Poet Laureate that hung behind the English people, heavily framed; at the notice of the English church (Rev. Cuthbert Eager, M. A. Oxon.), that was the only other decoration of the wall. ‘Charlotte, don’t you feel, too, that we might be in London? I can hardly believe that all kinds of other things are just outside. I suppose it is one’s being so tired.’
‘This meat has surely been used for soup,’ said Miss Bartlett, laying down her fork.
‘I want so to see the Arno. The rooms the Signora promised us in her letter would have looked over the Arno. The Signora had no business to do it at all. Oh, it is a shame!’
‘Any nook does for me,’ Miss Bartlett continued; ‘but it does seem hard that you shouldn’t have a view.’

© Penguin Random House Company / Penguin Classics, 1955

^ Terug naar boven

Algemeen

Lucy Honeychurch gaat met haar ongetrouwde tante naar Florence. Daar is de cultuur, daar leer je Italiaans en Italiaanse dingen die je in Engeland tot een gecultiveerder persoon maken. In Florence logeren ze – met meerdere Britten – in een pension met een Engelstalige eigenares.
Eén van de Britten die Lucy ontmoet is George Emerson. Op het eerste gezicht een beetje een verlegen en niet al te erudiet persoon, maar als Lucy hem iets beter leert kennen is hij toch wel een boeiend figuur.
Teruggekeerd in Engeland verlooft Lucy zich al snel met de deftige – maar oersaaie – Cecil Vyse. Voor haar is het een goede partij: Cecil behoort duidelijk tot een hogere klasse. Maar Cecil is wel erg afstandelijk.
En dan wordt er een steen in de kalme vijver van het dorpje van Lucy gegooid: George Emerson huurt samen met zijn vader een huis bij de familie Honeychurch in de buurt. George lijkt nog even bedeesd en hij gedraagt zich soms niet helemaal zoals het hoort. Maar hij is wel een spannend figuur …

^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:

C1Jaar van uitgave:

1908


Aantal pagina's:

211


Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:

1900-1910


Plaats van handeling:

Italië (Florence) en GB (The Weald, Tunbridge Wells, Londen)


Bijzonderheden:

Een roman in 2 delen en in 20 getitelde hoofdstukken.
In het Nederlands heet de roman ‘Een kamer met uitzicht’.

^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

De roman ‘A Room with a View’ is een echte comedy-of-manners: een verhaal over een jonge vrouw die wordt geacht binnen haar milieu te trouwen. Wanneer ze een vakantie doorbrengt in Italië komt ze in contact met andere klassen en karakters, die haar doen twijfelen aan de zeden en gebruiken waaraan ze dient te voldoen.


WAT MOET JE WETEN?

‘A Room with a View’ gaat over Florence en over plaatsen op het Engelse platteland (het platteland bij het stadje Dorking en bij het stadje Tunbridge Wells). Maar het is vooral een verhaal over relaties. Dat verhaal wordt met de nodige ironie verteld: E.M Forster is mild voor zijn karakters, maar hij maakt wel duidelijk hoe hij over snobisme en over pedante personen denkt.


^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De woorden en de zinnen in ‘A Room with a View’ zijn niet moeilijk. En dat is verwonderlijk voor een roman die in 1908 uitkwam. De taal oogt nog altijd heel modern: de alinea’s en de hoofdstukken zijn nooit lang en er zijn veel (vaak interessante) dialogen.


DE TAAL EN HET VERHAAL

Qua taal is ‘A Room with a View’ heel toegankelijk.
Het verhaal is dat zeker ook. Het wordt heel verrassend verteld, met scenes die off-stage hebben plaatsgevonden en met meerdere flashbacks. Het meest boeiende is de ironische manier van schrijven; deze maakt het boek tot een zeer leesbaar werk – ook na al die jaren.
Op basis van deze eigenschappen is ‘A Room with a View’ een boek met een literair niveau C 4e en een taal-(ERK-)niveau C1.


Schrijfstijl:

‘A Room with a View’ is mooi geschreven: kort en bondig, ironisch en ambigu. Zonder dat hij het uitspreekt legt E.M. Forster de karakters genadeloos bloot.

^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

De roman ‘A Room with a View’ is een verhaal met een beperkte hoeveelheid actie. Toch gebeurt er soms iets geheel onverwachts – waaronder een moord …


Tijd:

‘A Room with a View’ speelt zich af in de jaren 1900-1910. Het verhaal bestrijkt een periode van een aantal maanden en het wordt chronologisch verteld (met een aantal flashbacks).


Plaats:

De setting van ‘A Room with a View’ is voornamelijk twee plaatsen: de stad Florence in Italië en het Engelse platteland. De meeste scenes spelen in The Weald, een plattelandsgebied ten zuiden van Londen (in Surrey). Maar er zijn ook scenes in Tunbridge Wells (Sussex) en enkele in Londen.


Verhaallijn:

Er is één belangrijke verhaallijn in ‘A Room with a View’: zal Lucy het geluk in de liefde vinden?


Verteller:

De roman ‘A Room with a View’ heeft een auctoriale verteller.


^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘A Room with a View’ zijn:
• Lucy Honeychurch: een jonge meid die bij haar moeder en broer op het platteland van Surrey woont (ten zuiden van Londen). Lucy komt uit een gegoede, maar niet adellijke familie. Zij gaat met haar tante naar Italië (Florence) om daar cultuur op te snuiven – en om met die opgedane kennis te kunnen pronken (hoopt haar moeder);
• Miss (Charlotte) Bartlett: de tante van Lucy. Zij is een bezorgde, maar ook wel ietwat kwezelachtige vrouw die haar uiterste best doet om de eer van haar nichtje te beschermen. Verder is ze gevoelig voor mensen van de ‘betere’ klasse;
• George Emerson: een jongeman die met zijn vader op vakantie is. George werkt bij de ‘railways’ (maar wat hij daar doet blijft lang onduidelijk);
• Cecil Vyse: een pedante jongeman uit de upper classes in Surrey. Hij en Lucy kennen elkaar al hun hele leven en eigenlijk zijn ze voor elkaar ‘voorbestemd’. Cecil heeft veel moeite om zijn ware gevoelens te tonen.


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘A Room with a View’ zijn:
In Florence (Italië):
• Reverend Arthur Beebe: de predikant van Lucy en haar familie. Lucy en haar tante ontmoeten hem toevallig in Florence tijdens hun vakantie;
• Mr Emerson: een oudere weduwnaar, een vroegere journalist. Mr Emerson is luid en hij gedraagt zich zelden zoals hij zich – volgens de ‘betere’ klasse – zou moeten gedragen;
• Miss Eleanor Lavish: een schrijfster. Zij snuift de lokale sfeer van Florence op om haar (hoogst literaire) werken te schrijven;
• Reverend Cuthbert Eager: een predikant die al jaren in Florence woont en daar de dominee van de Engelse gemeenschap is;
• Miss Teresa en Miss Catharina Alan: twee ongetrouwde zussen die ook in het pension logeren;
• Signora Bertolini: de eigenares van Pension Bertolini in Florence. Signora Bertolini heeft uitsluitend Britse gasten; voor het gemak spreekt zij dan ook Engels met een co*ckney-accent;
• Phaeton en Persephone: een koetsier in Florence en zijn vriendin.
In the United Kingdom (The Weald, Tunbridge Wells en Londen):
• Mrs Marian Honeychurch: een weduwe. Zij woont samen met haar dochter en haar zoon in het mooie landelijke huis dat haar man heeft laten bouwen. De familie Honeychurch heeft voldoende geld, maar ze behoren niet tot de ‘upper classes’;
• Freddy Honeychurch: de negentienjarige zoon van Mrs Honeychurch;
• Minnie Beebe: een nichtje van dominee Beebe. Zij brengt veel tijd door bij de familie Honeychurch;
• Mrs Vyse: de moeder van Cecil;
• Mr Floyd: een vriend van Freddy;
• Powell: een bediende van de familie Honeychurch.


^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

‘A Room with a View’ is verfilmd, zowel voor de bioscoop (1985) als voor de BBC-TV (2007).


Overig:

In 1928 schreef Noel Coward een beroemde song naar aanleiding van ‘A Room with a View’. Het nummer werd een groot succes en het werd in de loop der jaren door meerdere artiesten opgenomen.

^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur

-->Informatie over E.M. Forster.^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
Daisy Miller van Henry James
The Good Soldier van Ford Madox Ford
Across the River and into the Trees van Ernest Hemingway


Citaat:

‘Oh, Cecil, whatever do you mean? I have never felt anything of the sort. You talk as if I was a kind of poetess sort of person.’
‘I don’t know that you aren’t. I connect you with a view – a certain type of view. Why shouldn’t you connect me with a room?’ (p.103)


Vragen over het boek:

1. Wat is de rol van Miss Bartlett wanneer zij en Lucy in Italië zijn?
2. Op welke manier verschillen de beide predikanten van elkaar?
3. Waarom stemt Lucy toe in een verloving met Cecil?
4. Waaruit blijkt dat Lucy denkt dat ze ongelukkig wordt met Cecil?


^ Terug naar boven

A Room with a View | Novellist.nl | NL boekbeschrijvingen (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dong Thiel

Last Updated:

Views: 6022

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dong Thiel

Birthday: 2001-07-14

Address: 2865 Kasha Unions, West Corrinne, AK 05708-1071

Phone: +3512198379449

Job: Design Planner

Hobby: Graffiti, Foreign language learning, Gambling, Metalworking, Rowing, Sculling, Sewing

Introduction: My name is Dong Thiel, I am a brainy, happy, tasty, lively, splendid, talented, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.